Over Ons

Vereniging

Kies&Co is een landelijke vereniging van en voor docenten en begeleiders van Kinderwijkraden. Alle docenten en begeleiders van kinderwijkraden zijn automatisch lid van de vereniging en samen eigenaar van de door hen opgebouwde kennis en ervaring. Elk jaar worden landelijke bijeenkomsten georganiseerd om ervaringen en tips uit te wisselen.

Ondersteuning (team)

nicole

Nicole Estejé

coördinatie, PR, fondsenwerving

StephanievdBroekStephanie van den Broek

projectassistente

teamlbLouis Brown

docent en begeleider

0215081

Annet Kooijman

coördinatie lesprogramma, docent en begeleider

EmiPereza

Emi Pereza

docent en begeleider

MariamMariam Stitou

docent en begeleider

Het team van Kies&Co initieert en ondersteunt het opzetten van kinderwijkraden – met name in achterstandswijken, en ondersteunt alle lopende kinderwijkraden. De docenten/begeleiders van Kies&Co ondersteunen startende initiatieven door het geven van lessen en het begeleiden van kinderwijkraden. Daarbij leiden zij de lokale docenten en begeleiders op en dragen het werk geleidelijk over.

Na de beginfase steunt elke kinderwijkraad in principe geheel op lokale docenten en begeleiders. Het Kies&Co team blijft wel beschikbaar voor inhoudelijke en praktische ondersteuning en fungeert als helpdesk bij vragen of problemen.

Beleidsplan en financiering

RO_SZW_Logo_smHet werk van het team van Kies&Co wordt gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, vanuit de extra middelen om armoede onder kinderen tegen te gaan. Vanaf schooljaar 2017-2018 is een bijdrage van circa €350.000 beschikbaar.

Bestuur

Raf Janssen – voorzitter
Henk Jan Witteveen – penningmeester
Wilma Kuiper – secretaris

Bestuursleden krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden; alleen een onkostenvergoeding. De bestuursleden kunnen niet beschikken over het vermogen van de vereniging alsof het hun eigen vermogen betreft. Bestuursleden kunnen van buiten de leden benoemd worden.