Opstarten

Iedereen kan het initiatief nemen om een kinderwijkraad te starten: kinderen, bewoners, de school, de gemeente, de welzijnsorganisatie, de woningbouwcorporatie, de wijk- of dorpsraad.

Alles begint met de vraag: Wat is de wijk?
Via lessen op school leren de kinderen over democratie en krijgen ze informatie over hoe een kinderwijkraad werkt.

De kinderwijkraad komt elke week na schooltijd bij elkaar. Maar een kinderwijkraad heeft geen eigen verdienmodel; zomaar geld om een locatie te huren is er niet. Het zoeken naar een geschikte locatie kan dan ook niet vroeg genoeg beginnen.

Zodra duidelijk is dat er een kinderwijkraad gaat komen, zal iedereen in de wijk dat ook willen weten. Een lokaal coördinator kan zorgen voor afstemming van de activiteiten en de planning. De coördinator zal daar ook over communiceren.

Een kinderwijkraad heeft geen verdienmodel en kinderen hebben zelf geen middelen om hun plannen te realiseren. Dat is ook niet nodig, want ze werken samen met mensen en organisaties die wel over middelen beschikken zoals de gemeente, het wijkteam, woningbouwcorporaties etc. Een kinderwijkraad heeft namelijk al snel raakvlakken met diverse thema’s die deze organisaties aangaan zoals leefbaarheid, gezonde wijken, participatie, armoedebestrijding,etc. Deze onderwerpen liggen vaak verspreid over verschillende organisaties, elk met verschillende medewerkers en (eind-)verantwoordelijken. Deze organisaties kunnen een centraal contactpersoon aanstellen die de contacten met de kinderwijkraad onderhoudt en intern afstemt.