Derde wijk van start: kinderwijkraad Zuiderzeewijk Lelystad

pcbs-ichthusNa Amersfoort en Leeuwarden is in februari 2016 ook in Lelystad een kinderwijkraad van start gegaan, de kinderwijkraad Zuiderzeewijk 2016. In januari zijn de kinderen van groep 5, 6, 7 en 8 van basisschool Ichthus begonnen met de democratielessen. Daarin hebben zij plannen gemaakt voor de wijk en hebben ze gestemd om de beste plannen te bepalen. De drie plannen die de meeste stemmen hebben gekregen worden opgepakt door de nieuwe kinderwijkraad Zuiderzeewijk 2016.

demlesZZ
juf Annet (Kies&Co) geeft democratieles op basisschool Ichthus

Het enthousiasme onder de leerlingen was groot en veel kinderen hebben zich aangemeld om mee te doen met de kinderwijkraad. Ook de leraren van de hoogste groepen, meester Bram en juf Bianca, zijn enthousiast over de lessen en de kinderwijkraad.

anna&emi
begeleiders Anna en Emi

De begeleiding van de kinderwijkraad is in handen van Anna Rijpsma en Emi Pereza. Anna is opbouwwerker bij Welzijn Lelystad en Emi assiteert haar vanuit de landelijke vereniging Kies&Co.
logoWelzijnLelystadsm

 

 

De Zuiderzeewijk telt ruim 5.500 inwoners, waarvan 40% van allochtone afkomst is. Er wonen relatief veel 65-plussers. Ruim de helft van de huishoudens bestaat uit gezinnen met kinderen. In de Zuiderzeewijk zijn drie basisscholen: De Vuurtoren, Laetare en Ichthus. Het gemiddeld opleidingsniveau is laag. De meeste huishoudens hebben een inkomen dat ligt tussen minimum en modaal; er wonen relatief veel bewoners zonder betaalde baan.
De Atolwijk en Zuiderzeewijk zijn de oudste wijken van de stad, gebouwd van 1968 tot 1974.

Facebooktwittermail