Gemeente Lelystad zet structureel geld in voor Kinderwijkraad

Begin 2016 is in Lelystad de Kinderwijkraad Zuiderzeewijk van start gegaan. De begeleiding is in handen van wijkbewoners en ouders/verzorgers, ondersteund door het team van Kies&Co en de lokale welzijnsorganisatie Welzijn Lelystad. De Kinderwijkraad vertegenwoordigt de leerlingen van de bovenbouw van de drie basisscholen in de wijk: Ichthus, Laetare en de Vuurtoren. In september geeft de Kinderwijkraad van schooljaar 2016-2017 het stokje door aan de volgende lichting van schooljaar 2017-2018.

Het uitgangspunt van Kies&Co is dat Kinderwijkraden na de opstartfase in lokale handen komen en vanuit de lokaal betrokken partijen worden georganiseerd. De rol van de gemeente is vooral faciliterend en financierend, met name de financiering van het jaarlijkse lesprogramma (gastdocenten) en de begeleiding van de Kinderwijkraad.

De Kinderwijkraad heeft de warme steun van wethouder Janneke Sparreboom van Lelystad. In januari heeft zij samen met staatssecretaris Jetta Klijnsma een werkbezoek aan de Kinderwijkraden gebracht en het Kinderwijkraden Manifest in ontvangst genomen. De Kinderwijkraden-methodiek is specifiek gericht op achterstandswijken en past naadloos in het beleid voor bestrijding van armoede onder kinderen.

Begin mei heeft de gemeenteraad van Lelystad de nota Inzet extra middelen bestrijding gevolgen armoede onder kinderen en het voorgestelde besluit (begroting) van het college hieromtrent besproken. Speerpunten in de nota zijn meer preventief armoedebeleid en meer mogelijkheden voor kinderen om mee te doen (participatie).

In dit kader heeft wethouder Sparreboom namens het college van Lelystad besloten om een deel van de extra middelen voor de Kinderwijkraad te reserveren. In de gemeenteraad is brede steun voor de gekozen aanpak in het algemeen en het streven naar meer participatie in het bijzonder. Er is discussie over de vraag welke methodiek voor participatie het meest geschikt is – die van de Raad voor Kinderen of die van de Kinderwijkraad (zie onze toelichting).

 

Facebooktwittermail